Toneelkring Knipperlicht

Knipperlicht is oorspronkelijk een jeugdhuis in Zulte dat gesticht werd in 1971. In  de herfst van 1980 werd gezocht naar activiteiten voor de jongeren waarin ze zelf zeer goed aan bod konden komen. Toneelspelen leek al snel een activiteit die hieraan beantwoordde. Daarom werd contact opgenomen met de zultse toneelauteur Georges Gilbert die een eenakter had liggen die nog nooit opgevoerd was : “De Wereld vergaat”. Georges werd zelfs bereid gevonden om de regie van die bende jongeren, zonder enige toneelervaring, in goede banen te leiden. Het werd een onverhoopt succes dat zelfs in Waregem opgevoerd werd.

Het jaar daarop was de honger nog niet gestild en Georges Gilbert schreef voor ons een volwaardig toneelstuk in 3 bedrijven : “Het Vrijersstraatje”. Hierin werd ingespeeld op plaatselijke toestanden rond het rechttrekken van de Leie en de avondlijke ontmoetingsplaats “Het Baudreefke”. En er volgden nog stukken van onze lokale auteur : “De Verloving” over families die naar Amerika getrokken waren om hun geluk te beproeven in de crisisjaren en tenslotte “Pa let op uw Spel”.

Wij hadden de smaak van de komedie in de plaatselijke streektaal compleet te pakken en gingen op onze elan verder met andere nederlandstalige komische auteurs zoals Roger Pieters en Ruud De Ridder. Maar in 1988 ontdekten we de britse komedie en brachten “Geen Sex op de Bank” van Anthony Marriott en Alistaire Foot om later dan heel dikwijls terecht te komen bij Ray Cooney.

Wij zijn altijd trouw gebleven aan onze principes : proberen komische stukken te brengen voor onze toeschouwers en proberen de streektaal te promoten. Onze ideale ligging op de grens tussen West- en Oost-Vlaanderen liet ons toe onze eigen, iets hardere Oost-Vlaamse taal te laten contrasteren met het zoetgevooisde West-Vlaams van inwijkelingen.

In 2010, ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan, hebben we ons gewaagd aan het brengen van 5 monologen van Nobelprijswinnaar Dario Fo. De komische elementen, doorspekt met rauwe werkelijkheid, gebracht in onze streektaal pasten volledig in ons concept. Wij brachten deze monologen voor de jury van “De Gulden Spot” georganiseerd door Opendoek Oost-Vlaanderen. Het besluit van het juryrapport heeft ons gesterkt om er mee door te gaan. Hier volgt een uittreksel :

“De jury heeft ten volle kunnen genieten van deze enthousiaste groep, die vijf monologen van Dario Fo vol passie, inzet en talent ten tonele bracht. Deze vereniging verdient het respect en de gelukwensen van de jury omdat, niettegenstaande enkele onvolmaaktheden, zij er in geslaagd is, de aangegane uitdaging, durven een stapje hoger te spelen, wist waar te maken.”